Ku tajuut alkon kassal Ettei oo k?hjyy - P Diddy finds one dollar bill

Tekstitä uudelleen tämä meemi