KUN YRITÄT OLLA JÄRKEVÄ JA SUN KEMIAN OPE ANTAA LÄKSYÄ