kun sun meemi-ideat varastetaan ja et keksi mitään