Mis sie tarvitset oikei hyvvää miestä. Täs siul on sellane